Χορηγία ποδηλάτων IDEAL στην περιβαλλοντική οργάνωση ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 
RANSOM απο την SCOTT 
DURA ACE CARBON