Μείωση τιμών ! !  
Πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων Β' κύκλος !  
ECOBIKE