ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ LOMBARDO 1.499 euro

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ LOMBARDO 28' DONNA

ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ   1,016 euro

ΟΦΕΛΟΣ ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  483 euro