Πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων Β' κύκλος !

08/11/2022

Το πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων Β' κύκλος ξεκίνησε με την ενεργοποίηση τηςσελίδας https://kinoumeilektrika2.gov.gr/main.html υπάρχει η δυνατότητα για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα της επιδότησης.

Η επιδότηση των ηλεκτρικών ποδηλάτων αφορά μόνο σε φυσικά πρόσωπα, ανέρχεται στο 40% της τιμής λιανικής προ ΦΠΑ και δε μπορεί να υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Ο προϋπολογισμός αυτός αφορά σε όλες τις κατηγορίες ηλεκτρικών οχημάτων, δηλαδή αυτοκινήτων, δίκυκλων και ποδηλάτων.

Από τις χρηστικές πληροφορίες του  https://kinoumeilektrika2.gov.gr/index.html  , το πλέον σχετικό με τα ποδήλατα είναι το επισυναπτόμενο αρχείο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ. Στο κείμενο γίνεται ξεκάθαρο ότι θα επιδοτηθούν μόνο ποδήλατα με ηλεκτρική υποβοήθηση, συμβατά με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία που θέτει σαν όρια τα 250W και τα 25km/h. Η επιδότηση δε θα αφορά σε ηλεκτρικό ποδήλατο με γκαζιέρα ή σε αποτέλεσμα μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου με ηλεκτρικό kit.

 Η αίτηση για επιδότηση θα εγκρίνεται εντός μερικών ημερών και το φυσικό πρόσωπο θα έχει δικαίωμα ολοκλήρωσης της αγοράς εντός 4 ή 5 μηνών. 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για διευκρινήσεις.