Χορηγία ποδηλάτων IDEAL στην περιβαλλοντική οργάνωση ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ  - 24/10/2010
Χορηγία ποδηλάτων IDEAL στην μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 
RANSOM απο την SCOTT  - 21/02/2008
 
DURA ACE CARBON  - 03/01/2010